Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Плевен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Плевен

 

ОП

Д
ЕКО БАЙКАЛ

Град/село: Байкал
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-С.ТРЪСТЕНИК, ОБЛАСТ РУСЕ

Град/село: Тръстеник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЮНСКА ФАНТАЗИЯ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци