Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Русе

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Русе

 

ОП

Д
Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Проблеми на децата

 

ЧП

Д
Културни пространства

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Град/село: Две могили
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Русенска Асоциация на лица с инектуални затруднения - БАЛИЗ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Сдружение ТЕОСИС

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-РУСЕ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН И ЦДГ СНЕЖАНКА-ПИСАНЕЦ

Град/село: Писанец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци