Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

База данни на неправителствени организации Проблеми на децата - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

 

ЧП

Айкидо Каедекан доджо

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Спортен клуб "Шарк"

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци