Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Търговище

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Търговище

 

ОП

Д
Младежи за регионално развитие - Попово

Град/село: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци