Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Проблеми на децата в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на децата в Шумен

 

ЧП

Д
Сдружение "Мисия Култура"

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

Град/село: Никола Козлево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци