Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на жените, джендър въпроси в Враца

 

ОП

Мост - Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ЧП

Център Вела

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци