Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси в Кърджали

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на жените, джендър въпроси в Кърджали

 

ОП

Жени за жени

Град/село: гр. Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци