Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси в Монтана

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на жените, джендър въпроси в Монтана

 

ОП

Сдружение "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца"

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци