Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси - Фондации в България

База данни на неправителствени организации Проблеми на жените, джендър въпроси - Фондации в България

 

ОП

Аме

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Бащи за отговорно родителство

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Благотворителна фондация към Международен женски клуб София

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Български фонд за жените

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Български център за джендър изследвания

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Български център за джендър изследвания - клон Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Владиславово

Град/село: гр. Врана
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Джендър проект в България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Дигнита

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ЧП

Д
Дъщерите на България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

 

ОП

Д
За майчино и детско здраве

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Зелена светлина за гражданските инициативи

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Институт за изследвания на мира - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Интернет райтс България

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; IT развитие

 

ОП

Искам Бебе

Град/село: гр. София,
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Надежда 2001-98

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Д
Обединени балкански общества

Град/село: Правец
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Разаяна

Град/село: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Развитие - Перник

Град/село: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

Д
Сарра

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци