Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Корекция на търсенето

 

Професионални организации - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

База данни на неправителствени организации Професионални организации - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

 

ОП

Д
Спелео клуб Академик

Град/село: Русе
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Околна среда; Професионални организации; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци