Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Професионални организации в Стара Загора

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Професионални организации в Стара Загора

 

ОП

Д
КРЪГОВРАТ

Град/село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Професионални организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци