Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Професионални организации в Ямбол

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Професионални организации в Ямбол

 

ЧП

Асоциация Български пипер

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации

 

ЧП

Дружество по ЗЗД Консорциум Яница

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Индустриална стопанска асоциация - Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Осигурителна каса "Изток", гр. Елхово

Град/село: Елхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Сдружение "Туристически център"

Град/село: ЕЛХОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци