Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

 

Професионални организации в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Професионални организации".

 

ОП

Агенция за развитие на човешките ресурси

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Академия УМ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Алианс за правно взаимодействие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации

 

ОП

Д
Алианс на Българските Акушерки

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Асоциация "Втори шанс"

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Професионални организации

 

ЧП

Асоциация Български пипер

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации

 

ЧП

Д
Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Професионални организации

 

ОП

Д
Асоциация за свободен театър (ACT)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Професионални организации

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕРГОТЕРАПЕВТИ

Град/село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Асоциация на инвестиционните мениджъри в България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Професионални организации

 

ОП

Асоциация на кариерните консултанти в България

Град/село: гр. Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Асоциация на локомотивните машинисти

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДИСКОВОДЕЩИ И ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МУЗИКАЛНО-АРТИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Професионални организации

 

ОП

Асоциация на професионалните фотографи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Професионални организации; Друго

 

ОП

Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации

 

ЧП

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Асоциация на туроператорите и турагентите

Град/село: гр. Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Балканско бюро за подпомаганене на средното съсловие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

   1  2  3  4  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци