Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Професионални организации в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Професионални организации".

 

ЧП

Балканско бюро за подпомаганене на средното съсловие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ЧП

БГАУТОР

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Българо-австралийска бизнес камара

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

 

ОП

Българска асоциация за конен туризъм

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Професионални организации

 

ЧП

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на ЛПС

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Д
Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Град/село: СОФИЯ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Клубове по интереси; Професионални организации

 

ЧП

Българска асоциация на професионалните готвачи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Българска асоциация на съдиите по вписванията

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Д
Българска асоциация по криминология, криминалистика и психология

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Професионални организации

 

ОП

Д
Българска асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Професионални организации; IT развитие

 

ОП

Българска библиотечно-информационна асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Професионални организации; IT развитие

 

ЧП

Българска дизайн група

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Професионални организации; IT развитие

 

ЧП

Българска Екзекютив Сърч Асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ЧП

Д
Българска Коучинг Асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Българска макроикономическа асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Българска мрежа за мониторинг и оценка

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации

 

ЧП

Българска соларна асоциация

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

Българска фармацевтична студентска aсоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации

«    1  2  3  4  5  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци