Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Развитие на местни общности, квартални сдружения в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Развитие на местни общности, квартални сдружения в София

 

ОП

Art of Hosting Bulgaria

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Open Space Foundation

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Агенция за регионално развитие на Рила

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
Анданте България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Балкански Чеда

Град/село: гр. София,
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
БОЛД - Българска общност за либерална демокрация

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
България за развитието на културни и социални дейности

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Българска фармацевтична студентска aсоциация

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Дискусионен клуб за социална местна политика

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Екофорум за устойчиво развитие

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
За Княжево

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Корпус за образование и развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Лагера и приятели

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Международен съвет на самодейните средища

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Мечти и отбори България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Младежка организация на глухите активисти

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Национално Движение Квартала

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

   1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци