Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Развитие на местни общности, квартални сдружения в Шумен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Развитие на местни общности, квартални сдружения в Шумен

 

ОП

Евроютс

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Женско ромско сдружение "Хаячи"

Град/село: Нови Пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ЧП

Институт за регионално развитие и квалификация

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Сдружение "Зелениград"

Град/село: Осмар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Д
Център на нестопанските организации-Шумен

Град/село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци