Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Развитие на местни общности, квартални сдружения в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Развитие на местни общности, квартални сдружения".

 

ОП

Д
МИГ - Лясковец-Стражица

Град/село: Лясковец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Д
Младежка доброволческа мрежа

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАКАТНИК

Град/село: Лакатник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Младежка организация на глухите активисти

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Моята еОбщина

Град/село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие

 

ОП

Д
Народно читалище"Васил Левски 1945"

Град/село: Varna
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности

 

ЧП

Д
Национална асоциация “Българско Черноморие”

Град/село: Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Национално Движение Квартала

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Номадско единение

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО - ФИЛИПОПОЛ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Областен съвет на БЧК Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ЧП

Д
Образователен форум

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Обсерватория за идеи 2Д

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Обществен благотворителен фонд - Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД - област Бургас

Град/село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Обществен дарителски фонд - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

Платформа Агора - активни граждански общности за развитие и алтернатива

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Под Лупа

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Подари Надежда

Град/село: Чирпан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Местни инициативни групи; Образование; Околна среда; Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги; Предоставяне на дарения/грантове

«    1  2  3  4  5  6  7  ... 8   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци