Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

Корекция на търсенето

 

Развитие на местни общности, квартални сдружения в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Развитие на местни общности, квартални сдружения".

 

ОП

Д
Социална мрежа на открито

Град/село: Sofia
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
СТАНИЛОВЕЦ-2011 С.БЕЛЬОВО

Град/село: с. Бельово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Студентски информационен център

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Студио Зосим

Град/село: гр.София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Съюз за защита на природата

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Съюз на жените

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ЧП

Териториална организация на Научно - техническите съюзи-Ямбол

Град/село: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Толерантност и сътрудничество

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Д
Туристическо дружество - Брацигово

Град/село: Брацигово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Училищно настоятелство при обединено детско заведение "Славейче"-Видин

Град/село: Видин
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование; Деца; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Фабрика за идеи

Град/село: гр.София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ФБС Симеонов БС

Град/село: гр. Никопол
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Фиданките

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Фонд за дивата флора и фауна

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Фондация за предотвратяване на жестокостта върху животните ; SPCA - BULGARIA

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ЧП

Д
Фондация "Гражданска инициатива за местно развитие"

Град/село: Кюстендил
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Фондация "За Оборище"

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Фондация "Инициатива за социално израстване"

Град/село: с. Долен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Фондация "Мийтинг Пойнтс"

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Фондация "Обществен фонд - Пазарджик"

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения

«   1 ... 4  5  6  7  8    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци