Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Култура и изкуство в Разград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Култура и изкуство в Разград

 

ОП

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-1891

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АДИГ

Град/село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АДРЕНАЛИН В КРЪВТА

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Град/село: Медовене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЮГОИЗТОЧЕН ПИРИН

Град/село: Делчево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

ГОРИТЕ В МЕСТНОСТТА "ПЧЕЛИНА" В ГР. РАЗГРАД-ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Дружество за деиците на културата

Град/село: гр. Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Извори на Капанския фолклор и занаяти

Град/село: гр. Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ИНИЦИАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИСПЕРИХ- ЕКО

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

КИБЕЛА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

КУРАЖ И ДОСТОЙНСТВО

Град/село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛИТЕРАТУРНО ДРУЖЕСТВО ДЕЛИОРМАН

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ЛОВНО- РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ" ИСПЕРИХ

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ КУБРАТ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "СОКОЛ"

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ЕВРОПА - ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Град/село: Синя вода
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НЕБЕСНА ДЪГА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩИНСКИ КЛУБ ЗА ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ - ГР. РАЗГРАД

Град/село: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

   1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци