English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 153 (0,0339 секунди)
 
ОП

АДРЕНАЛИН В КРЪВТА

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧО ПУХ

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ ХАНОВЕТЕ

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

КИБЕЛА

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

ЗОРНИЦА

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЕЗЕРЧЕ

Област: Разград
Град/Село: Езерче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

СЛЪНЦЕ 2014

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги
ОП

ОДИСЕЯ

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

КЛУБ ЗА АВИАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПОРТОВЕ ДИНАМИК ГРАД РАЗГРАД

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ- РАЗГРАД

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ТАРАНЕНКО

Област: Разград
Град/Село: Разград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-1891

Област: Разград
Град/Село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМИТРОВЕЦ"

Област: Разград
Град/Село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
1...45678
Корекция на търсенето