Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Видин

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Видин

 

ОП

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АДВОКАТИ ЗА ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

АКЧАИР

Град/село: Арчар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Алумни клуб - Асен Златаров - Видин

Град/село: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

БДИН КОНСУЛТ

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

БДИН ЛЕС БЪЛГАРИЯ

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Бизнес клуб - Видин

Град/село: гр.Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

БИЗНЕСИНКУБАТОР - 2002 ГОДИНА

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БОКАЯ

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Бокая

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

БОТЕВ ВЪРБОВО

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БРЕЙН ГРУП

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

България в Европа - Видин

Град/село: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ЧП

Д
Български Младежки Форум

Град/село: Върбово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

ВЕЛОКЛУБ СКАЛА

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Видински общински фонд "Читалища"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

ВОЛТЕР

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ФЛОРЕНТИН

Град/село: Флорентин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "АЗ ОБИЧАМ ВИДИН"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

   1  2  3  4  ... 6   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци