Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Габрово

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Габрово

 

ОП

MЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ –“ЗДРАВЕЦ"

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АЙКИДО КЛУБ "БУДЖИН"

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Д
Артерия

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЕВРИ СЪРВИС ОНЛУС

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ОБЩИНИ

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ РАКОВСКИ

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ"ОРЛОВЕЦ-93"

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БАЛКАНИ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

БИЗНЕС- СДРУЖЕНИЕ СЕВЛИЕВО 21 ВЕК

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Будно Габрово

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Местни инициативни групи

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ЗДРАВКОВЕЦ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

Българска пчеларска развъдна асоциация

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации

 

ЧП

Българска соларна асоциация

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Професионални организации

 

ОП

ВЕЛО КЛУБ ТРЯВНА

Град/село: Трявна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВЕЛОКЛУБ "ЛАСТОВИЦА - 1905"

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВИП/ВСИЧКИ ИСКАМЕ ПРОМЯНА

Град/село: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Високотехнологичен бизнес инкубатор

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ

Град/село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

   1  2  3  4  ... 8   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци