Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Разград

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Разград

 

ОП

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-1891

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР -КУБРАТ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АДРЕНАЛИН В КРЪВТА

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Град/село: Медовене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

Асоциация Интегро - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЮГОИЗТОЧЕН ПИРИН

Град/село: Делчево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда

 

ОП

БИЗНЕСЦЕНТЪР - ИСПЕРИХ

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА КУБРАТ-СНЦ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ВОЛЯ И СПОРТ

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ГОРИТЕ В МЕСТНОСТТА "ПЧЕЛИНА" В ГР. РАЗГРАД-ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Детелина - 2007

Град/село: гр. Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

ДИАБЕТ - РАЗГРАД

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Дом за обич и мечти

Град/село: гр. Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Дружество за деиците на културата

Град/село: гр. Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЯ НА ЗНАНИЯ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕВРОИНТЕЛЕКТ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ

Град/село: Самуил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ЗА РЕГИОНИТЕ - ИСПЕРИХ

Град/село: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

   1  2  3  4  ... 6   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци