Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Сливен

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Сливен

 

ОП

Д
Eвропейски младежки алтернативи

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

АГРО СДРУЖЕНИЕ 2008

Град/село: Сборище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Андромеда

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на жените, джендър въпроси; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА – ГР.СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА И СПОРТОВЕ " БУДОКАЙ "-СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПАСТОРИТЕ ОТ КВАРТАЛ НАДЕЖДА- СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

АСТРОКЛУБ "ПРОКСИМА "

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Бизнес център/ Бизнесинкубатор- Нова Загора

Град/село: Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Сливен

Град/село: гр.Сливен,
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Д
Блян за романтика, цветя и космос

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

БРЕЗИЧКА

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

БЪЛГАРО-ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЯТЪРНА И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕНЕРГИЯ

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

В ПОМОЩ НА НАШИТЕ ДЕЦА

Град/село: Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЗНАНИЕ-СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ЧП

Д
Вита

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ОП

ВИТА РОМАНО - 2001

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВОЙВОДСКО

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

   1  2  3  4  ... 8   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци