Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Силистра

 

ОП

НЧ "Д-р Петър Вичев-1941"

Град/село: с. Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци