Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Силистра

 

ОП

Младежка организация за европейска Силистра

Град/село: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци