Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Силистра

 

ОП

Д
ДУЛОСУ

Град/село: ДУЛОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ДУНАВСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ ВЕТРЕН- СРЕБЪРНА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Общински Ученически парламент - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци