Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Силистра

 

ОП

Д
ДУЛОСУ

Град/село: ДУЛОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Дуросторум-Дръстър-Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Младежка организация за европейска Силистра

Град/село: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Приятели на света

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Протекшън Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

СНЦ "Протекшън Силистра"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
СНЦ "Шанс-Силистра"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци