Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на икономическото развитие в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на икономическото развитие в Силистра

 

ОП

Агенция за икономическо развитие и инвестиции -Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Агробизнес център/Бизнес инкубатор - Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Кало Петре

Град/село: с.Калипетрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци