Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Неформални граждански групи в Силистра

База данни на неправителствени организации - Неформални граждански групи в Силистра

 

ОП

Д
Общински Ученически парламент - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци