Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Образование в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Силистра

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ-ТУТРАКАН

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА НАС

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

ДУНАВСКИ КЛУБ СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЗДРАВНО - СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИДЕИ ЗА ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ЧП

ИНТЕГРА ФЮТЧЪР

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

ЛАЙЪНС КЛУБ СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

МЛАДЕЖИ В ДЕЙСТВИЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

НАДЕЖДА 2008

Град/село: Алфатар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НЧ "Д-р Петър Вичев-1941"

Град/село: с. Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВО ДУЛОВО

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Д
Общински Ученически парламент - Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Приятели на Европа без граници

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Протекшън Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ТУНАХАН

Град/село: Черник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

Град/село: Окорш
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - СВ. МИНА

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци