Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Силистра

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Силистра

 

ОП

Д
Дуросторум-Дръстър-Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Кало Петре

Град/село: с.Калипетрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци