Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Силистра

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Силистра

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

МЛАДЕЖИ В ДЕЙСТВИЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Младежка организация за европейска Силистра

Град/село: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

МОСТ МЕДИЯ - С

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

НАДЕЖДА 2008

Град/село: Алфатар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

НАРИЯ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИЦИТЕ С РАЙОННИ ФУНКЦИИ

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

НЧ "Д-р Петър Вичев-1941"

Град/село: с. Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВО ДУЛОВО

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПОРОДИ СВИНЕ В БЪЛГАРИЯ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПЛУВЕН КЛУБ - ДОРОСТОЛ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Приятели на Европа без граници

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Приятели на света

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Протекшън Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

САКИН ТУНА

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

«    1  2  3  4  5    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци