Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Силистра

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Силистра

 

ОП

Свят за всички - Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Д
Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ТУТРАКАН

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Сдружение"Тунахан"

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

СНЦ "ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК-96"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СНЦ "Протекшън Силистра"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
СНЦ "Шанс-Силистра"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА -ИСТЪР-ТУТРАКАН

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЛУДОГОРЕЦ - ПАИСИЕВО

Град/село: Паисиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА БОРБА - ДОБРУДЖАНСКИ БОРЕЦ ГР. АЛФАТАР

Град/село: Алфатар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ССКЕ"БАГАИН"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СТАРА СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

СТРЕЛКОВИ КЛУБ "СНАЙПЕР-92"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ТОЛЕРАНТНОСТ 2010

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ТУНАХАН

Град/село: Черник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ТУРИСТИЧЕСКИ РИБОЛОВЕН КЛУБ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ДОЧО МИХАЙЛОВ"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "КАРАДЖАТА"

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО АЛФА - ВИТ

Град/село: Алфатар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОУ СТЕФАН КАРАДЖА С.ЦАР САМУИЛ И ОДЗ ДЕТЕЛИНА С. ЦАР САМУИЛ

Град/село: Цар Самуил
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

«    1  2  3  4  5    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци