Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Силистра

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Силистра. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ТОНИ-СТАРТ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Агенция за икономическо развитие и инвестиции -Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АГРОБИЗНЕС ЦЕНТЪР - ДУЛОВО

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Агробизнес център/Бизнес инкубатор - Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АПРО СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АСК ИНФОМИК ТРАНС

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ-ТУТРАКАН

Град/село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ВОДЕН СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ ЗА СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
БИСАДЕР ТУНАХАН

Град/село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА КАЙНАРДЖА

Град/село: Кайнарджа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА МЛАДИТЕ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА НАС

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "СИЛИСТРА ВОЛЕЙ"

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ДОРОСТОЛ - 2014

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Дете и пространство - клон Силистра

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата

 

ОП

ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ- ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ДИАБЕТ

Град/село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

   1  2  3  4  ... 7   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци