English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 127 (0,0320 секунди)
 
ОП Д

СНЦ "Паралел-Силистра"

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Сдружение за креативна и образована България

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Женско сдружение "Екатерина Каравелова"

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Дуросторум-Дръстър-Силистра

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго
ОП Д

НЧ "Доростол-1870"

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Младежка организация за европейска Силистра

Област: Силистра
Град/Село: Айдемир
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан

Област: Силистра
Град/Село: Тутракан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
ОП

ИНТЕГРА ФЮТЧЪР

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

ДУЛОСУ

Област: Силистра
Град/Село: ДУЛОВО
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Общински Ученически парламент - Тутракан

Област: Силистра
Град/Село: Тутракан
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование
ОП Д

Сдружение"Тунахан"

Област: Силистра
Град/Село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

БИСАДЕР ТУНАХАН

Област: Силистра
Град/Село: Дулово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Читалищни дейности
ОП

Дете и пространство - клон Силистра

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата
ОП Д

НЧ НЕОФИТ РИЛСКИ-1942

Област: Силистра
Град/Село: с. Чернолик
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Читалищни дейности
ОП

Кало Петре

Област: Силистра
Град/Село: с.Калипетрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

СНЦ "Протекшън Силистра"

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

СНЦ "Шанс-Силистра"

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Народно читалище "Ведрина 1997"

Област: Силистра
Град/Село: с.Косара
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Друго
ОП

НЧ "Васил Йорданов-1942г."

Област: Силистра
Град/Село: Село Нова Черна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; IT развитие; Читалищни дейности
ОП

Приятели на Европа без граници

Област: Силистра
Град/Село: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
12345...7
Корекция на търсенето