Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Сливен

 

ОП

Д
Eвропейски младежки алтернативи

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Заедно - Сливен

Град/село: гр. Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Деца

 

ОП

Здравето на ромите

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Нов живот за ромите в България

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование

 

ОП

Д
Ромски младежки център

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци