Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Сливен

 

ЧП

Д
Вита

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ОП

Сдружение „Читалища” - Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци