Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Сливен

 

ОП

Бизнес център/ Бизнесинкубатор- Нова Загора

Град/село: Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ЧП

Д
Онкологично болни и приятели

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи

 

ОП

Сдружение Лекари на света- клон Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Туристическо дружество "100-те войводи"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

ФЕДЕРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КАРАКАЧАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

Юнайтед Фючър

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци