Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Образование в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Сливен

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Социални услуги

 

ОП

Алтернатива за всички

Град/село: с. Драгоданово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Друго

 

ОП

АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ “СТОТЕ ВОЙВОДИ” – СЛИВЕН.

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ПАСТОРИТЕ ОТ КВАРТАЛ НАДЕЖДА- СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ТОНИ-7"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Бизнес център/ Бизнесинкубатор- Нова Загора

Град/село: Нова Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Сливен

Град/село: гр.Сливен,
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ВИТА РОМАНО - 2001

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ВОЙВОДСКО

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ВЪЗРОЖДЕНСКА СТОЛИЦА

Град/село: Котел
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И НОВА ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Добри идеи, добри дела

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

ДОЛИНА НА ПРАСКОВИТЕ

Град/село: Гавраилово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ДЪГА-ЕС

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКА МУЛТИКУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Заедно - Сливен

Град/село: гр. Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Деца

 

ОП

ЗЕМЯ - О8

Град/село: Селиминово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНИЦИАТИВНО СДРУЖЕНИЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР - СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ИНКУБАТОР ЗА РОМСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

   1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци