Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

Корекция на търсенето

 

Образование в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Сливен

 

ОП

СТОЯН БАЛТОВ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Съзвездия

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Град/село: Ябланово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "КОНСТАНТИН КОНТАНТИНОВ"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Град/село: Тополчане
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ С. ЗАГОРЦИ

Град/село: Загорци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Училищно настоятелство при СОУ Христо Ботев

Град/село: гр.Нова Загора
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ФЕДЕРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КАРАКАЧАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Образование

 

ОП

Фондация "АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ"

Град/село: с.Драгоданово, Община Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Друго

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

«    1  2  3   
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци