Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Сливен

 

ОП

Д
Блян за романтика, цветя и космос

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Регионален център Отворено образование

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Фондация Стария бряст

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци