Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Фондации в Сливен

База данни на неправителствени организации - Фондации в Сливен

 

ОП

Алтернатива за всички

Град/село: с. Драгоданово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Друго

 

ОП

АЛТЕРНАТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

АНИМА

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ЗАНАЯТИТЕ - БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И НОВА ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Добри идеи, добри дела

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

Добротолюбие

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

ДОМ ЗА ТЕБ-СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ДЪГА-ЕС

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Европейски младежки инициативи

Град/село: гр. Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ - РОМА

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

Заедно - Сливен

Град/село: гр. Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Деца

 

ОП

Здравето на ромите

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

ЗЕМЯ - О8

Град/село: Селиминово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНКУБАТОР ЗА РОМСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Нов живот за ромите в България

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование

 

ОП

ОБИЧАМ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ПАМЕТ

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ПЛАМЪК

Град/село: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци