Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Читалищни дейности в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Читалищни дейности в Сливен

 

ОП

Народно читалище "Напредък-2001"

Град/село: Нова Загора
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

НЧ''ПРОБУДА-1938''

Град/село: с. Панаретовци
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

НЧ"Пробуда 1906" гр. Кермен

Град/село: Кермен
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

пробуда1929

Град/село: село Любенец
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци