Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

IT развитие в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на IT развитие в Сливен

 

ОП

Д
Младежки перспективи

Град/село: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; IT развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци