Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Смолян

 

ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци