Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Смолян

 

ОП

Д
Бартина

Град/село: с.БАРУТИН
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Околна среда

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци