English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 43 (0,0379 секунди)
 
ОП Д

Бъдеще сега 2006

Област: Смолян
Град/Село: Гудевица
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП Д

Мечи Чал-Рожен

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Млади изследователи за младежко развитие

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

Дружество за разпространение на знания-Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП Д

Център за професионално обучение

Област: Смолян
Град/Село: Доспат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго
ОП

СНЦ " Устрем 2012 "

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП

ФОНДАЦИЯ "РЗСД-АВИЦЕНА"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Екосвят Родопи

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП

Дейности за успешно развитие и европейски възход

Област: Смолян
Град/Село: с. Чепинци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП

Сдружение за алтернативно обучение и квалификация - САОК

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Развитие ХХІ век

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
ОП

КЛУБ ПО ПОЖАРО ПРИЛОЖЕН СПОРТ ПРОМЕТЕЙ - СПОРТ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

РОДОПСКИ ЦЕННОСТИ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП

БЪДЕЩЕ ЗА РОДОПИТЕ

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ "РОДОПА 1927 - СМОЛЯН"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

МАЛЦИНСТВЕН НАПРЕДЪК 2003

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ "СОЦИУМ +"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП

РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО, КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

Област: Смолян
Град/Село: Гела
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Корекция на търсенето