English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 11 (0,0268 секунди)
 
ОП Д

СНЦ "Млади с въображение"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Друго
ОП Д

Дружество за разпространение на знания-Смолян

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП Д

Сдружение за социална интеграция

Област: Смолян
Град/Село: Златоград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП

СНЦ " Устрем 2012 "

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП Д

СБОСДЗП

Област: Смолян
Град/Село: Мадан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Социални услуги; Друго
ОП

Съюз на Българските организации за социални дейности,заетост и предприемачество

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги
ОП

Сдружение с нестопанска цел "Развитие-XXI век"

Област: Смолян
Град/Село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Социални услуги; Друго
ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИТЕ

Област: Смолян
Град/Село: Доспат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Околна среда; Социални услуги
ОП

ЗАЕДНО ЗА РАЗВИТИЕ

Област: Смолян
Град/Село: Борино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги
ОП

СТЪРНИЦА-2008

Област: Смолян
Град/Село: Стърница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА НА СЕЛО МУГЛА

Област: Смолян
Град/Село: Мугла
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги
Корекция на търсенето