Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Читалище в Смолян

База данни на неправителствени организации - Читалище в Смолян

 

ОП

Д
Бъдеще сега 2006

Град/село: Гудевица
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

НЧ "Светлина-1938"

Град/село: неделино
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци