Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в София

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в София

 

ОП

Д
Академика - Ние, гражданите

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи

 

ЧП

Д
Анданте България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

Андрал

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Арменско Благотворително Дружество - София

Град/село: София
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ЧП

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Друго

 

ОП

Д
Асоциация Образователно лидерство

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Балкански научен институт

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Д
България филм

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Глобално творчество

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Екс Нихило

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Етнопалитра

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Здраве и социално развитие

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Проблеми на децата

 

ЧП

Д
Изследователски център (ИЦ) „Регионално и глобално развитие“

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Д
Клуб УРГО

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Крисчън Хендс Интернешънъл

Град/село: Sofia
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Клубове по интереси

 

ОП

Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Мулти култи колектив

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Отворени очи

Град/село: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Етнически въпроси

 

ОП

Пакив Европейска Мрежа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Култура и изкуство

 

ОП

Д
Про европейска мрежа

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци